ADHESIO A LA PLATAFORMA NORMES D'EL PUIG


Si vols formar part de la "Plataforma Normes d'El Puig" (tant associacions com particulars), baixa't la " Carta-fax d'adessio a la Plataforma Normes d'El Puig" i envia-la a la següent direccio postal:

Apartat de correus nš: 202
La Vila Joyosa
Marina Baixa
Nacio Valenciana

O al fax: 96 320 95 99 de Valencia posant com a receptor del fax: "Plataforma Normes d'El Puig".


Si vols rebre mes informacio sobre la "Plataforma Normes d'El Puig"
envia el següent qüestionari.


    Particular     Associacio

Nom:


Domicili:


Codic Postal:    Ciutat:   

Correu electronic:

Fica aci el comentari que cregues oportu:
CONTE BANCARI EN "BANCAIXA"
ENTITAT OFICINA D.C. CONTE
2077 0828 88 3100556887portada