MANIFEST PER L'IDENTITAT I L'IDIOMA VALENCIANS
Replega de firmes


      Si vols participar en la replega de firmes seguix les següents instruccions:

 1. Baixa't el document oficial (comprimit en WinZip) apretant aci i utilisa el descompressor WinZip.

 2. Imprimix les dos planes en una sola fulla (per davant el manifest i per darrere les firmes.

 3. Replega les firmes que pugues omplint totes les caselles (nom, D.N.I. i firma)

 4. Podeu posar el sagell de la vostra associacio en el quadro corresponent (opcional).

 5. Envia-ho a la direccio de correu ordinari següent:

  Apartat de correus n║ 202
  03570 La Vila Joyosa
  Marina Baixa
  Nacio Valenciana

  De la teua colaboracio depen l'exit d'esta campanya.

  Si estimes la llengua valenciana i ames la terra valenciana
  íPARTICIPA!
  en la replega de firmes en defensa de l'identitat i idioma valencians.CONTE BANCARI EN "BANCAIXA"
ENTITAT OFICINA D.C. CONTE
2077 0828 88 3100556887portada