BIBLIOGRAPHIE DE CONSULTATION RECOMMANDÉ


Alicia Palazón, "Informe d'Amics de la Real Academia de Cultura Valenciana sobre la qüestio llingüistica al CVC". Lletraferit nº 9, juny 1998. Ed. L'Oronella. Ciutat de Valencia.

Andreu Tintorer i Felip Bens "Un pacte possible..." . Lletraferit nº9, juny 1998. Ed. L'Oronella. Ciutat de Valencia, 1998.

Antoni Fontelles, « Construint realitats en paraules ». Revista de Filologia Valenciana nº5. Ed. Accio Bibliografica Valenciana, 1998. Ciutat de Valencia, 1998.

Antoni Fontelles, "Discurs de clausura dels cursos de llengua i cultura de Lo Rat Penat". Revista Cresol nº 7, giner-juny de 1998. Ed. Accio Bibliografica Valenciana, fil d'aram.

Antoni Fontelles, Chimo Lanuza, "Informe de Lo Rat Penat sobre la qüestio llingüistica per al Consell Valencià de Cultura". Lo Rat Revista, maig 1998. Lletraferit nº 9, juny 1998. Revista Cresol nº 8 giner-juny de 1998. Ed. Accio Bibliografica Valenciana ABV, fil d'aram.

Artur Ahuir, "Informe del Comite de L'Idioma Valencià sobre la qüestio llingüistica al CVC", Lletraferit nº 9, juny 1998. Ed. L'Oronella. Ciutat de Valencia, 1998.

Consell Valencià de Cultura. "Dictamen sobre les qüestions lingüistiques demanat per les Corts Valencianes". Valencia, 13 de juliol de 1998. Revista de Filologia Valenciana nº5. Ed. Accio Bibliografica Valenciana. Ciutat de Valencia, 1998. Revista Cresol nº 8 giner-juny de 1998. Ed. Accio Bibliografica Valenciana ABV, fil d'aram.

Jesualdo Masiá, "Actituts i Accio". Publicacions dels cursos de llengua i cultura valencianes de Lo Rat Penat nº57. Ed. Lo Rat Penat. Ciutat de Valencia, 1999.

Jesualdo Masiá, "La censura que ve". Revista El Puig nº5, agost 1998. Ed. Associacio culturo-jovenil Mossarabia. La Vila Joyosa, 1998.

Josep Boronat Gisbert, "Vot particular al dictamen del CVC: explicacio del vot negatiu al dictamen sobre la llengua del CVC a les Corts Valencianes" . Ciutat de Valencia, 4/7/98. Revista Cresol nº 8 giner-juny de 1998. Ed. Accio Bibliografica Valenciana ABV, fil d'aram.

Prensa: Levante, Las Provincias, El País, El Mundo del 1 al 19 juliol de 1998.

Josep Mª Guinot, "L'Academia Valenciana de la Llengua, AVL". Revista RENOU nº 34, decembre 1998. Ed. Associacio Cardona i Vives. Castello, 1998.

Juan García Sentandreu, "Les claus del pacte de la llengua. L'historia recent de la lluita valencianista". Ed. Grup d'Accio Valencianista, ciutat de Valencia 1999.

Lo Rat Penat, "Les claus del pacte de la llengua. L'historia recent de la lluita valencianista" . Cresol nº 7, giner-juny de 1998. Ed. Accio Bibliografica Valenciana, fil d'aram.

Lo Rat Penat, "Manifest sobre el dictamen del Consell Valencià de Cultura" . Revista Cresol nº 8 giner-juny de 1998. Ed. Accio Bibliografica Valenciana ABV, fil d'aram.

Marivi Ferrandis, "Dossier de la Comissio Nacional de llengua i cultura valencianes d'UV sobre el dictamen del CVC". Unio Valenciana, 20 juliol de 1998.

VV.AA. "Manifest dels ciutadans i ciutadanes sobre la llengua valenciana. Dirigit al Govern de la generalitat Valenciana". Document anexat en el nº25 del mes d'octubre de la revista Lletraferit. Ed. L'Oronella. Valencia, 1999.

Valor Romá, "El dictamen antivalencià". Revista El Puig nº5, agost 1998. Ed. Associacio culturo-jovenil Mossarabia. La Vila Joyosa, 1998.

Voro López, "Informe de l'Associacio d'Escritors en Llengua Valenciana sobre la qüestio llingüistica al CVC" . Lletraferit nº 9, juny 1998. Ed. L'Oronella. Ciutat de Valencia, 1998.

Xavier Casp i Lleopolt Penyarroja, "Vot particular al dictanmen del CVC". Ciutat de Valencia 4/7/98. Revista Cresol nº 8 giner-juny de 1998. Ed. Accio Bibliografica Valenciana ABV, fil d'aram.
COMPTE BANCAIRE DANS "BANCAIXA/BANCAJA"
ENTITE SUCURSALE D.C. COMPTE
2077 0828 88 3100556887portail