EL FALS CONSENS SOCIAL I POLITIC,
UNA FALACIA


         S'ha estat manipulant l'opinio publica per a fer creure coses distintes a les que encobertament mai han negat. En este sentit, els mijos de comunicacio s'han mostrat demagogics, tendenciosos i desinformadors.

         S'han manifestat a favor del dictamen i de la creacio de la AVL:

1. Institut d'Estudis Catalans ("Punto de partida positivo")
2. Institut Joan Luïs Vives (agrupacio de 14 universitats dels Països Catalans: « …l'acort es un gran pas… »)(1)
3. Generalitat de Catalunya ("Moderadamente positivo")
4. Jordi Pujol.
5. La major part dels partits politics catalans.
6. PSPV-PSOE.
7. BNV
8. PP-CV
9. Conselleria d'Educacio i Cultura
10. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana ("un punt de partida util (2)")
11. Universitat de Valencia-Estudi General ("...moderadament positiu (3)...")
12. L'Institut d'Estudis Valencians de Carles Recio ("...l'acort es un gran exit ...")(4)

         Es fals que existixca un consens social valencià puix, s'han manifestat contraris des d'un començament, nomes es va coneixer el dictamen del CVC -13 juliol de 1998- i la posterior Llei de Creacio de la AVL -2 setembre de 1998-, la major part del mon vinculat a la cultura valencianista:

Consellers del CVC:

Josep Boronat.
Lleopolt Penyarroja.
Xavier Casp.
Federacio Coordinadora d'Entitats Culturals del Regne de Valencia (5)
Juan Garcia Sentandreu i José manuel Ricart Lumbreras. (6)
Lo Rat Penat. (7)
R.A.C.V.(8) (comunicat oficial(9) )
Amics de la Real Academia de Cultura Valenciana (Edison Valls(10) ,...)
Associacio d'Escritors de Llengua Valenciana (Vicent Ramón Calatayud(11) , Aureli López...)
Comité de l'Idioma valencià (Vicent Rebollar).
Associacio Cardona i Vives de Castello (Josep Mª Guinot i Galán(12) )
Associacio culturo-jovenil Mossarabia (13) de La Marina Baixa.
El Circul Aparisi Guijarro (Josep Monzonís: "...critíca l'acort perque no solventa la qüestio llingüistica...") (14).
Grup de Dones Valencianes (Teresa Moya).
Patronat Historic-Cultural d'Elig (josep Payá)
Grup Ilicità Regne de Valencia (Josep Marin)
Accio Bibliografica Valenciana.
L'Oronella-Lletraferit.
Colectiu Jovenil d'Associacions Valencianistes (15) (compost per 24 entitats associatives en eixos moments).
Amics del Corpus (Amparo Peris (16) )
Iniciativa de Progrés CV (Vicent Ferrer: "...l'acort es absolutament inacceptable.".) (17)
Unio Valenciana (18)

         No obstant, posteriors presions del PP a la RACV forçaren titulars com estos:

"La Real Academia de Cultura Valenciana pactará la paz sobre el valenciano. Tarancón y Rita convencieron a la Academia"(19)
"La Academia de Cultura Valenciana acepta un nuevo ente normativo" (20)
"El PP desembarca en la Academia de Casp para conseguir un tímido apoyo al pacto lingüístico" (21)
"La RACV, predispuesta a aceptar el dictamen del CVC" (22)

         L'actual situacio es d'espera del compliment de la llei, de transicio i incertea tement una previsible majoria catalanista en l'eleccio dels 21 academics.

1. El País, 10/7/98

2. El País, 7/7/98

3. El País, 7/7/98

4. Levante, Las Provincias, El País, 10/7/98

5. Las Provincias, 8/7/98 i 11/7/98

6. Dictamen politic-juridic protocolarisat davant el notari D. Francisco Badía Gascó el 14 de maig de 1998 en el numero de protocol 1544 i entregat a Santiago Grisolía.

7. Levante, Las Provincias, El País, 11/7/98

8. Las Provincias, 1/7/98

9. Prensa dia 4/7/98.

10. Las Provincias, 14/7/98

11. Las Provincias, 14/7/98

12. Revista RENOU nº34, decembre 1998. Ed. Associacio Cardona i Vives de Castello

13. Revista El Puig nº5, agost 1998. Ed. Associacio culturo-jovenil Mossarabia

14. Levante, 9/7/98

15. Revista El Puig nº5, agost 1998. Ed. Associacio culturo-jovenil Mossarabia

16. Las Provincias, 14/7/98

17. Prensa 6/7/98

18. Levante, 19/7/98

19. El Mundo-Valencia, 9/7/98

20. El País, 9/7/98

21. Levante, 9/7/98

22. Las Provincias, 9/7/98
CONTE BANCARI EN "BANCAIXA"
ENTITAT OFICINA D.C. CONTE
2077 0828 88 3100556887portada